Garanciakezelés - HP

Általános információk


A jótállás fogalmát a polgári törvénykönyv 248. §-a határozza meg. A jótállás lényege: annak időtartama alatt a kötelezett garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy az érintett termék kifogástalanul fog működni a jótállás ideje alatt. (Emiatt szokták a jótállást a mindennapokban garanciának is nevezni. A két kifejezés tartalma azonos.) Abban az esetben tehát, ha a fogyasztó jótállással kapcsolatos jogát kívánja igénybe venni, mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy hibás teljesítés történt-e vagy sem.

 • Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel és érvényes jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan kiállítása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal, az ÁFA törvény szerinti számlával vagy nyugtával rendelkezik.
 • A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be.

A vásárló jogai

 • A jogszabályon alapuló kötelező jótállás időtartama a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében foglalt termékek esetében 1 év, amely határidő jogvesztő. A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a kereskedő, forgalmazó vagy azok megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • A kereskedő – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A tintapatronok, festékkazetták, nyomtatófejek (“kellékanyagok”), illetve akkumulátorok meghibásodása az egész termék cseréjére nem jogosít. A kellékanyagok és az akkumulátorok meghibásodásakor a kereskedőnél cseregarancia érvényesíthető, egy az eredetivel azonos, vagy funkcióját és minőségét tekintve az eredetinek megfelelő (de azzal nem feltétlenül azonos típusú) kellékanyagra, illetve akkumulátorra. Tintasugaras nyomtatók tintapatronjai esetében a cseregarancia az eredeti HP festékanyag kifogyásáig, illetve a tintapatronon feltüntetett lejárati dátumig érvényesíthető, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Amennyiben a tintasugaras nyomtatók nyomtatófejei külön kellékanyagként kerülnek értékesítésre, úgy a cseregarancia a nyomtatófej oldalakban mért élettartamáig, illetve a nyomtatófejen feltüntetett lejárati dátumig érvényesíthető, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Lézernyomtatók festékkazettái esetében a cseregarancia az eredeti HP festékanyag kifogyásáig érvényesíthető. Önállóan értékesített akkumulátorok esetén a jótállási idő vásárlás dátumától számított 6 hónap.

A jótállási igény érvényesítése

A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével) késedelem nélkül bejelenteni a terméket értékesítő kereskedőnek, vagy a hivatalos szervíznek. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Lehetőségek:

A termék díjmentes javítása vagy cseréje ésszerű határidőn belül és jelentős kellemetlenség okozása nélkül.

vagy

Megfelelő mértékű árcsökkentés vagy a szerződés érvénytelenítése,
 • amennyiben a termék nem javítható vagy cserélhető,
vagy

 • amennyiben a termék javítása, illetve cseréje nem végezhető el ésszerű határidőn belül vagy Önnek okozott jelentős kellemetlenség nélkül. 

HP márkájú termékek amikre Easy-Shop-os garancia érvényes

 • tintapatron
 • toner


Jótállási igény érvényesítését kizáró okok

 • nem rendeltetésszerű használat;
 • szakszerűtlen karbantartás, javítás vagy változtatás; a szakszerűtlen karbantartás, javítás megkísérlése
 • a terméke megbontása az Önkiszolgáló Javítás esetének kivételével,
 • nem a HP által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék vagy kellék használata;
 • a termék specifikációtól eltérő üzemeltetés;
 • bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végez el;
 • Önkiszolgáló Javítás esetén a termék megbontásának következtében bekövetkező károk, meghibásodások és sérülések, amennyiben a termék megbontását a fogyasztó nem az útmutatóban meghatározottak szerint végzi el, vagy kísérli meg;
 • a termékben bekövetkező sérülések és károk, meghibásodások, amennyiben azok annak következtében keletkeznek, hogy a fogyasztó nem az útmutatónak megfelelő módon cseréli ki az alkatrészeket és/vagy tartozékokat.

Jótállási jegy

A termékek jótállási jegyet nem tartalmaznak. A garanciát a számlával lehet érvényesíteni.

Garanciális ügymenet

Termékcsoporttól függően az alábbi szervizszolgáltatásokat vehetik igénybe: 

 • helyszíni javítás (a szerviz az Ön otthonába kiszállással javítja készülékét)
 • háztól házig szolgáltatás (Ön otthonából elszállítja a hibás készüléket, javítás után visszaszállítja)
 • szervizjavítás (Ön által beszállított készüléket a hivatalos szerviz javítja)

Javítási kérelmét a következő módokon jelentheti be:
Hívás előtt előkészítendő adatok:
 • A készülék termékszáma (P/N): Ez egy hat karakteres azonosító, betűk, számok vegyesen. Például: D5465A. Egyaránt megtalálható a terméken, annak csomagolásán és a jótállási jegy fejlécében is. 
 • A termék szériaszáma (S/N): Általában 10 karakter, betűk, számok vegyesen. Például: SG759JH145. Egyaránt megtalálható a terméken, annak csomagolásán és a jótállási jegy fejlécében is. 
 • Hívásazonosító: Amennyiben ismételten hívja vevőszolgálatunkat egy adott problémával, célszerű az előző híváskor kapott hívásazonosítót előkészíteni, amennyiben rendelkezésére áll.

Hivatalos szerviz információk

Elérhetősége:

cím: 1117 Budapest (XI.), Prielle Kornélia u. 4.
Parkolási lehetőség: az udvaron belül, a HP Márkaszerviz gomb megnyomása után. 
Telefonszám: (06 1) 777-7545

Nyitvatartás:

Hétfő : 8:30-17:10
Kedd : 8:30-17:00
Szerda : 8:30-17:00
Csütörtök : 8:30-17:00
Péntek : 8:30-16:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

További HP márkaszervizek és márkaszerviz átvevőpontok, szervizpartnerek, szervizpontok