Vordon garancia információ

Általános Információk

Ez a korlátozott jótállás jogosultságokkal ruházza fel Önt. Ezeken felül további jogosultságokkal is rendelkezhet, amelyek államról államra vagy országról országra változhatnak. Ez a jótállás nem érinti törvényben biztosított jogait, amelyek nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók. Jogai részletes meghatározását az adott államban vagy országban érvényes, vonatkozó törvények tartalmazzák.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Vorodon a jótállási szolgáltatást a termék vásárlásának országában biztosítja. A jótállási szolgáltatást a helyi törvényekben meghatározott módon és időszakban biztosítjuk.

Jelen jótállás nem terjed ki a termék márkaszervizünkbe és onnét történő szállításának költségeire és kockázataira, kivéve ha a helyi törvények ettől eltérően rendelkeznek.

Jelen  jótállás nem terjed ki a következőkre:

1. A fogyóeszközökre (a termék élettartama során időszakosan cserélendő alkatrészekre, az akkumulátorok kivételével).
2. A természetes kopásra és elhasználódásra (a készüléken jelentkező horzsolásokra, karcolásokra, stb.).
3. Felhasználói adatok vagy programok visszaállítására.
4. Olyan termékre, amelyen nem a gyártó hibájából módosult, eltávolításra került, olvashatatlanná vált vagy megsérült a gyári szám vagy a garanciazár.
5. Extrém mechanikus és/vagy elektromos sérülésekre (akkor is, ha rejtettek).
6. Bármely alkatrész vagy program engedély nélküli javítása, beszerelése, telepítése és/vagy cseréje miatti károkra.
7. A nem rendeltetésszerű, durva vagy gondatlan használat miatti károkra.
8. A terméknek a Vordon által előírttól eltérő tartozékokkal vagy más termékekkel, vagy feltételek és normák között történő használata miatti károkra.
9. Természeti csapás, például tűz, villámcsapás, árvíz, szél, földrengés, stb. miatti károkra.
10. Az idegen tárgyakhoz ütődés, leesés, folyadék készülékbe kerülése vagy folyadékba merülés miatti károkra.
11. A nem megfelelő távközlési szabványok, kábelhálózatok, stb. használatából eredő károkra.
12. Nem kompatibilis szoftver és vírusok miatti károkra.
13. Ha a hibás képpontok száma nem haladja meg az összes képpont számának 0,0005 százalékát, az ISO 9241-303 előírásoknak megfelelő érzékelő esetén. (Csak táblagépek esetén).
14.Ha a hibás képpontok száma nem haladja meg az ötöt a teljes képernyőn. (Csak e-tintás termékek esetén).

Tartozék garancia
 
Tartozéknak minősül az elektronikus készülékhez külön vásárolt Vordon márkaneves termék.

A vásárló elfogadja, hogy saját kockázatára használja a tartozékot. A Vorodon nem tartozik kárfelelősséggel a tartozék által a termékben okozott semmilyen közvetlen, közvetett, eseti, különleges vagy származékos kárért, függetlenül a követelés jogelméleti alapjától.

Az egyszerű tartozékok élettartama, megfelelő tárolás és használat mellet a vásárlás dátumától számítva 6 hónap.

A Vordon szavatolja az összes tartozék hitelesített voltát, amennyiben ezt a vonatkozó jog megköveteli.

Jótállási jegy

A termékekhez minden esetben hivatalos szervíz által kibcsátott garancijegy van mellékelve, kivéve a tartozékok amihez nem tartozik külön dokumentum.

Garanciális ügymenet

A Vordon termékek garanciális javításait, Háztól-Házig szolgáltatás, vagy személyesen leadott szervízszolgáltatás keretén belül üzemeltetjük Magyarország egész területén. 

Javítási kérelmét a következő módokon jelentheti be:

A garanciális igény leadásakor a következő adatok megléte szükséges:
  • Név
  • Szállítási és felvételi cím
  • Termék típusa
  • Termék azonosító
  • Termék vásárlásnak időpontja
  • Pontos hiba leírás
  • Eladó cég neve
  • Jótállási jegy és számla
A garanciális igény leadása után a felületen minden információt meg kap a további ügymenetről.

Hivatalos garancivállaló információk

Cég neve: FIXIT Hungary Kft.
Adószám: 14824537-2-05
Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Termék átvételi pont (Budapest): 1131 Budapest Topolya utca 4-8.
Termék átvételi pont (Vidék): 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Telefon: +36 (1) 777-4853
Online hibabejelntő: http://rma.fixit-service.com
 
Nyitvatartás:

Hétfő : 8:00-17:00
Kedd : 8:00-17:00
Szerda : 8:00-17:00
Csütörtök : 8:00-17:00
Péntek : 8:00-17:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

Budapesti szervíz

Miskolci szervíz