TP-LINK garancia információk

Jótállási feltételek

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új tartós fogyasztási cikkre az Importőr egy év kötelező jótállást vállal a mindenkori hatályos 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, a továbbiakban: korm.r) alapján. Így a Korm. r. szerinti kötelező jótállás időtartama tartós fogyasztási cikk esetében egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás ( 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés. 4. pont) vagy annak megbízottja a végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztás jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A vásárláskor a notebook részét képező akkumulátorra a jótállás időtartama a Korm. r. rendelkezései lépnek. A kiegészítő fogyasztási cikkekre és valamennyi külön értékesített alkatrészre a jótállási idő 6 hónap.

Jótállási igény érvényesítése

(Korm. r. 4. §.) Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenítését vonja maga után.
A fogyasztó a javítási igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen felüttetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. (korm.r. 5. §.)

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai:

- Ha a hiba a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetés ellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen szállítás vagy tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőnek, mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások tulajdonítható okból keletkezett. 

- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat elmulasztották. A készülék üzembe helyezése és karbantartása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja. 

- A keletkezett meghibásodás normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopás következménye

- A meghibásodás nem eredeti vagy a készülék gyártója által jóváhagyott kellék – vagy segédanyag használata miatt következett be. 

- A terméket nem a gyártó vagy forgalomba hozó hivatalos szerződött szerviz partnere javítja illetve annak burkolatát megbontotta.

Jótállási jegy

A termékekhez minden esetben hivatalos szervíz által kibcsátott garancijegy van mellékelve.

Jótállási ügyintézés

A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizbe kell beszállítani. Az üzemeletetés helyén kell megjavítani a rögzített bekötésű , valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, akkor a le és a felszerelésről, valamint az el- és a visszaszállításról a szerviz gondoskodik. Jótállási igény érvényesítéséhez a gyártói garancia jegy és az értékesítési számla szükséges!

Javítási kérelmét a következő módokon jelentheti be:

- Web: Hibabejelntő felület
- Telefon
- E-mail
- Személyesen a szervízben
 

Hívatalos szervíz információk

Cég: FixDirect Kft.
Székhely: 1033 Budapest, huszti út 34.
Fax: +36 1 452 4672
Telefonos elérhetőség: +36 1 452 4670
 
Nyitvatartás:
Hétfő : 8:00-17:00
Kedd : 8:00-17:00
Szerda : 8:00-17:00
Csütörtök : 8:00-17:00
Péntek : 8:00-17:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva