RICOH garancia

Jótállási feltételek

A Ricoh Termék hibájának vagy hiányosságának okát a Ricoh először telefonon vagy elektronikus adatátvitel révén (azaz e-mailben) próbálja meg kideríteni a probléma megoldásának céljából. Ricoh fenntartja a jogot, hogy cserealkatrészeket, egységeket küldjön meg az Ön részére, így telefonon, vagy elektronikus adatátvitellel nyújtott instrukciók alapján a kijavítást saját maga elvégezze. Ha ez nem jár sikerrel, Ön választása szerint Ricoh a Terméket kijavítja vagy cseréli.

 A jótállás olyan hibákra vagy hiányosságokra vonatkozik, amelyek a Ricoh Termék normál használata során keletkeznek, vagy már a termék megvásárlásakor is megvoltak.

A jelen jótállás nem terjed ki a következő okokból eredő hibákra vagy hiányosságokra:

  • nem rendeltetésszerű használat;

  • helytelen vagy elégtelen, főleg képesítéssel nem rendelkező szolgáltató által végzett karbantartás;

  • szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás;

  • hirtelen túlfeszültség, beleértve a villámot is;

  • a Ricoh Termék működtetési feltételeihez képest elégtelen szellőzés; vagy

  • olyan kellékanyagok használata, amelyek nem a Ricoh-tól származnak, és a Ricoh Termék műszaki specifikációi miatt nem megfelelőek.

A jelen jótállás nem terjed ki a következőkre:

  • időszakos karbantartás és pótalkatrészek javítása vagy cseréje;

  • szoftverek/szoftverösszetevők;

  • idegen eredetű termékek, főleg idegen eredetű tintapatronok; valamint

  • kellékanyagok.

Amennyiben a törvények erre lehetőséget adnak,  Ricoh a következő veszteségek  egyikéért sem  felelős  Önnel szemben, akár szerződéses vagy szerződésen kívül keletkezett károkért (beleértve többek közt a gondatlanságot), akár egyéb tevékenységből származnak:

a) adathordozók elvesztéséért való kompenzáció; 
b) elmaradt haszon; 
c) elmaradt bevétel; 
d) ügyfélkör elvesztése vagy csökkenése; 
e) adatok vagy szoftverek károsodása vagy használhatatlanná válása; 
f) számítógépes operációs rendszerek vagy programok (vagy ezek egy részének) vírusfertőzése, károsodása vagy interferenciája;  
g) harmadik fél cselekedetéből következő veszteség vagy kár; és/vagy 
h) bármely speciális, közvetett vagy következményes kár;tekintet nélkül arra, hogy ezen veszteségek bármelyike előre látható volt-e, és/vagy a Ricoh értesült-e annak lehetőségéről, hogy Önt ilyen veszteségek fogják érni.

Jótállási jegy

A termékekhez minden esetben hivatalos Márkaképviselet által kibcsátott garancijegy van mellékelve.

Jótállási ügyintézés

Jótállási igény érvényesítéséhez a gyártói garancia jegy és az értékesítési számla szükséges!

Javítási kérelmét a következő módokon jelentheti be:

- Telefon (+36-23-806800)
- E-mail (info@ricoh.hu)
- Személyesen a hivatalos szervízben
 

Hívatalos szervíz információk

Cég: Profi Elektronikai Szervíz Kft.
Székhely: 1041 Budapest, Lőrinc u. 18.
Fax: +36(1) 814-81-09
Telefonos elérhetőség: +36(1) 814-8090
 
Nyitvatartás:
Hétfő : 9:00-16:45
Kedd : 8:00-16:45
Szerda : 8:00-16:45
Csütörtök : 8:00-16:45
Péntek : 8:00-14:15
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva