Logitech garancia információ

A Logitech az eredeti vásárló számára garanciát vállal arra, hogy a Logitech termék anyagában és kivitelezésében a vásárlás (vagy egyes joghatóságok területén a kiszállítás) időpontjától számítva a csomagoláson és/vagy a felhasználói útmutatóban feltüntetett ideig hibáktól mentes marad. Az információ úgy is megtekinthető, hogy a webhelyünk Online támogatási részén www.logitech.com/support kiválasztja termékét. A jelen garancia nem ruházható át, és azt kizárólag a termék eredeti vásárlója érvényesítheti, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek

A Logitech az eredeti vásárló számára garanciát vállal arra, hogy a Logitech termék anyagában és kivitelezésében a vásárlás (vagy egyes joghatóságok területén a kiszállítás) időpontjától számítva a csomagoláson és/vagy a felhasználói útmutatóban feltüntetett ideig hibáktól mentes marad. Az információ úgy is megtekinthető, hogy a webhelyünk Online támogatási részén www.logitech.com/support kiválasztja termékét. A jelen garancia nem ruházható át, és azt kizárólag a termék eredeti vásárlója érvényesítheti, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek. A garancia meghatározott jogokat biztosít a vásárlónak, melyek a vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően egyéb jogokkal – köztük hosszabb garanciaperiódussal – is kiegészülhetnek.

Kártérítés

Amennyiben a garanciában foglaltak nem teljesülnek, a Logitech saját belátása szerint kizárólag a következő formában vállalja a kártérítést: (1) a hardver javítása vagy cseréje, vagy (2) a teljes vételár visszafizetése. A hardvert a vásárlást igazoló nyugta vagy számla másolatával együtt vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy el kell juttatni a Logitech által meghatározott egyéb helyre. A szállítási és kezelési költségek a vevőt terhelik, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek. A Logitech saját belátása szerint bármely hardverterméket új, felújított vagy használt alkatrészek felhasználásával javíthat vagy cserélhet. A Logitech a csereként adott hardverre a garancia eredeti időtartama lejártáig vagy harminc (30) napig vállal garanciát (attól függően, hogy melyik időtartam a hosszabb), kivéve, ha a vonatkozó helyi jogszabályok ennél hosszabb garanciális idő vállalását kötik ki.

AJelen garancia nem terjed ki a következőkből eredő meghibásodásokra vagy problémákra: (1) baleset, helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat, illetve nem hivatalos szerviz által végzett javítás, átalakítás vagy szétszerelés; (2) helytelen karbantartás vagy használat, a termék használati utasításainak meg nem felelő használati módok, illetve nem megfelelő áramforráshoz való csatlakoztatás; (3) egyéb, nem a Logitech vállalattól származó fogyasztási cikkekkel, például csereakkumulátorral történő használat, kivéve ha a vonatkozó jogszabályok nem teszik lehetővé e korlátozások alkalmazását; (4) elveszett alkatrészek, amelyek az eredetileg értékesített Logitech hardvertermék tartozékát képezték; (5) nem Logitech márkájú eszközök, alkatrészek vagy kiegészítők, még abban az esetben sem, ha azokat a Logitech hardvertermékkel együtt értékesítették; (6) a nem a Logitech nyújtott szolgáltatások, amelyekhez a Logitech hardvertermék hozzáférést biztosít vagy amelyeket vezérel; (7) a természetes elhasználódás.

Ezen korlátozott garancia semmilyen körülmények között nem vonatkozik semmilyen nem Logitech által gyártott elektronikus eszköz vagy személyes tulajdon cseréjére vagy ezekkel kapcsolatos pénzbeli visszatérítésére. A garancia szintén nem vonatkozik olyan Logitech termékekre, amelyeket üzleti vállalkozások a felhasználók számára díjköteles internet-hozzáférés biztosítására használnak fel.

A felelősség korlátozása

AA LOGITECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ EGYEDI, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A BEVÉTELKIESÉST, NYERESÉG ELMARADÁSÁT VAGY ADATVESZTÉST (LEGYEN AZ AKÁR KÖZVETETT, AKÁR KÖZVETLEN), ILLETVE A TERMÉK BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁJÁNAK MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜZLETI KÁROKAT, AKKOR SEM, HA A LOGITECH ELŐZETESEN ÉRTESÜLT A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes joghatóságok tiltják a különleges, közvetett, véletlen vagy következményes károkra vonatkozó felelősség korlátozását vagy kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Jótállási jegy

A termékekhez minden esetben hivatalos szervíz által kibcsátott garancijegy van mellékelve amit a forgalmazó (Jelen eseten Easy-Shop Kft. érvényesíthet)

Garanciális ügyintézés

Javítási kérelmét a következő módokon jelentheti be:
  • Személyesen a hivatalos szervízben
  • Telefon
  • E-mail
  • Online

A bejelntéshez következő adatokat szükségesek:
  • Név
  • Termék vásárlásnak időpontja
  • Garanciajegy
  • Számla
 
A termék bevizsgálása vagy javítása után a szervíz telefonon értesíti a vásárlót a termék átvételének lehetőségéről.
 
Ha a garanciaigény nem érvényesíthető a terméket értékesítő kiskereskedőn keresztül, keresse fel a Garanciális támogatás – gyakori kérdések oldalt, ahol megtudhatja, hogyan veheti fel a kapcsolatot támogatási részlegünkkel.


Hivatalos szervíz infoprmációk

Cég neve: FIXIT Hungary Kft.
Adószám: 14824537-2-05
Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Termék átvételi pont (Budapest): 1131 Budapest Topolya utca 4-8.
Termék átvételi pont (Vidék): 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Telefon: +36 (1) 777-4853
Online hibabejelntő: http://rma.fixit-service.com

Nyitvatartás:

Hétfő : 8:00-17:00
Kedd : 8:00-17:00
Szerda : 8:00-17:00
Csütörtök : 8:00-17:00
Péntek : 8:00-17:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

Budapesti szervíz

Miskolci szervíz