Általános információk

A jótállás fogalmát a polgári törvénykönyv 248. §-a határozza meg. A jótállás lényege: annak időtartama alatt a kötelezett garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy az érintett termék kifogástalanul fog működni a jótállás ideje alatt. (Emiatt szokták a jótállást a mindennapokban garanciának is nevezni. A két kifejezés tartalma azonos.) Abban az esetben tehát, ha a fogyasztó jótállással kapcsolatos jogát kívánja igénybe venni, mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy hibás teljesítés történt-e vagy sem.

 • Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel és érvényes jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan kiállítása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal, az ÁFA törvény szerinti számlával vagy nyugtával rendelkezik.
 • A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be.
 • Ha készüléke meghibásodott vagy bármilyen szerviz igénye merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével vagy a telepítést végző vállalkozással. Az alábbi linkeken megkeresheti az Önhöz legközelebb eső SHARP szervizt, vagy akár az oldaluon keresztül is bejelentheti a készülék hibáját.

  Szervizkereső: https://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/tpm-search.htm 

  Szervikapcsolat: https://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/szerviz-kapcsolat.htm 

  Ügyfélszolgálat: https://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/uegyfelszolgalat.htm 

  A vásárló jogai

 • A jogszabályon alapuló kötelező jótállás időtartama a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében foglalt termékek esetében 1 év, amely határidő jogvesztő. A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a kereskedő, forgalmazó vagy azok megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • A kereskedő – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A jótállási igény érvényesítése

  A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével) késedelem nélkül bejelenteni a hivatalos szervíznek. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

  Lehetőségek:

  A termék díjmentes javítása vagy cseréje ésszerű határidőn belül és jelentős kellemetlenség okozása nélkül.

  vagy

  Megfelelő mértékű árcsökkentés vagy a szerződés érvénytelenítése,

 • amennyiben a termék nem javítható vagy cserélhető,
 • vagy

 • amennyiben a termék javítása, illetve cseréje nem végezhető el ésszerű határidőn belül vagy Önnek okozott jelentős kellemetlenség nélkül.