Garanciális feltételek - PocketBook termékek

Általános Információk

Ez a korlátozott jótállás jogosultságokkal ruházza fel Önt. Ezeken felül további jogosultságokkal is rendelkezhet, amelyek államról államra vagy országról országra változhatnak. Ez a jótállás nem érinti törvényben biztosított jogait, amelyek nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók. Jogai részletes meghatározását az adott államban vagy országban érvényes, vonatkozó törvények tartalmazzák.

Mielőtt hibásnak nyilvánítja és márkaszervizünkbe hozza PocketBook termékét, kérjük hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy az országában működő márkaszervizt. Ügyfélszolgálatunk és márkaszervizeink elérhetősége a PocketBook International hivatalos webhelyén található, a www.pocketbook-int.com címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a PocketBook a jótállási szolgáltatást a termék vásárlásának országában biztosítja. A jótállási szolgáltatást a helyi törvényekben meghatározott módon és időszakban biztosítjuk.

Jelen jótállás nem terjed ki a termék márkaszervizünkbe és onnét történő szállításának költségeire és kockázataira, kivéve ha a helyi törvények ettől eltérően rendelkeznek.

Jelen  jótállás nem terjed ki a következőkre:

1. A fogyóeszközökre (a termék élettartama során időszakosan cserélendő alkatrészekre, az akkumulátorok kivételével).
2. A természetes kopásra és elhasználódásra (a készüléken jelentkező horzsolásokra, karcolásokra, stb.).
3. Felhasználói adatok vagy programok visszaállítására.
4. Olyan termékre, amelyen nem a gyártó hibájából módosult, eltávolításra került, olvashatatlanná vált vagy megsérült a gyári szám vagy a garanciazár.
5. Extrém mechanikus és/vagy elektromos sérülésekre (akkor is, ha rejtettek).
6. Bármely alkatrész vagy program engedély nélküli javítása, beszerelése, telepítése és/vagy cseréje miatti károkra.
7. A nem rendeltetésszerű, durva vagy gondatlan használat miatti károkra.
8. A terméknek a PocketBook által előírttól eltérő tartozékokkal vagy más termékekkel, vagy feltételek és normák között történő használata miatti károkra.
9. Természeti csapás, például tűz, villámcsapás, árvíz, szél, földrengés, stb. miatti károkra.
10. Az idegen tárgyakhoz ütődés, leesés, folyadék készülékbe kerülése vagy folyadékba merülés miatti károkra.
11. A nem megfelelő távközlési szabványok, kábelhálózatok, stb. használatából eredő károkra.
12. Nem kompatibilis szoftver és vírusok miatti károkra.
13. Ha a hibás képpontok száma nem haladja meg az összes képpont számának 0,0005 százalékát, az ISO 9241-303 előírásoknak megfelelő érzékelő esetén. (Csak táblagépek esetén).
14.Ha a hibás képpontok száma nem haladja meg az ötöt a teljes képernyőn. (Csak e-tintás termékek esetén).

E-book olvasó garancia

A termék jótállási ideje és élettartama attól függ, hogy melyik országban vásárolták a terméket, és fel van tüntetve a jótállási jegyen. E-bbok olvasókra Magyarországon 24 hónap jótállás biztosított.

A PocketBook a vásárlás napjától számított 6 hónapos időszakra vállal jótállást az akkumulátorokra.

A PocketBook a kézikönyvben külön feltüntetett esetek kivételével nem szavatolja hardver és szoftver termékek összeférhetőségét a nem a termékhez mellékelt hardverével és szoftverével. A PocketBook nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett jótállást semmilyen telepített szoftverre, annak minőségére, teljesítményére, funkcióira, összeférhetőségére, vagy adott célra való használhatóságára.

Tartozék garancia
 
Tartozéknak minősül az elektronikus készülékhez külön vásárolt PocketBook márkaneves termék.

A vásárló elfogadja, hogy saját kockázatára használja a tartozékot. A PocketBook nem tartozik kárfelelősséggel a tartozék által a termékben okozott semmilyen közvetlen, közvetett, eseti, különleges vagy származékos kárért, függetlenül a követelés jogelméleti alapjától.

Az egyszerű tartozékok élettartama, megfelelő tárolás és használat mellet a vásárlás dátumától számítva 6 hónap. A Hi-tech tartozékok élettartama, megfelelő tárolás és használat mellet a vásárlás dátumától számítva 9 hónap.

A PocketBook szavatolja az összes tartozék hitelesített voltát, amennyiben ezt a vonatkozó jog megköveteli.

Jótállási jegy

A termékekhez minden esetben hivatalos szervíz által kibcsátott garancijegy van mellékelve, kivéve a tartozékok amihez nem tartozik külön dokumentum.

Garanciális ügymenet

A PocketBook termékek garanciális javításait, Háztól-Házig szolgáltatás, vagy személyesen leadott szervízszolgáltatás keretén belül üzemeltetjük Magyarország egész területén. 

Javítási kérelmét a következő módokon jelentheti be:

A garanciális igény leadásakor a következő adatok megléte szükséges:
  • Név
  • Szállítási és felvételi cím
  • Termék típusa
  • Termék azonosító
  • Termék vásárlásnak időpontja
  • Pontos hiba leírás
  • Eladó cég neve
  • Jótállási jegy és számla
A garanciális igény leadása után a felületen minden információt meg kap a további ügymenetről.

Hivatalos garancivállaló információk

Cég: FixIT Hungary Kft
Székhely: H-3526 Miskolc,Szentpéteri Kapu 80.
Online regisztrációs felület: https://rma.fixit-service.com
Telefonos elérhetőség: 06 (46) 503-922