eSTAR garanciális feltételek

Jótállási feltételek

A jótállás fogalmát a polgári törvénykönyv 248. §-a határozza meg. A jótállás lényege: annak időtartama alatt a kötelezett garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy az érintett termék kifogástalanul fog működni a jótállás ideje alatt. (Emiatt szokták a jótállást a mindennapokban garanciának is nevezni. A két kifejezés tartalma azonos.) Abban az esetben tehát, ha a fogyasztó jótállással kapcsolatos jogát kívánja igénybe venni, mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy hibás teljesítés történt-e vagy sem.

A hibás teljesítés fogalmát ugyancsak a polgári törvénykönyv határozza meg a 305. §-ban. Eszerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ide tartozik a szolgáltatott dolog hibás összeszerelése is, még akkor is, ha azt a vásárló végezte, de a probléma a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Ezektől a rendelkezésektől a fogyasztói szerződésben eltérni a fogyasztó hátrányára nem lehet, ha ez mégis megtörténne, akkor az ilyen kikötés semmis. A kötelezettet a hibás teljesítésért a kellékszavatosság kötelezettsége terheli.

Jótállási igény érvényesítése

(Korm. r. 4. §.) Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenítését vonja maga után.
A fogyasztó a javítási igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen felüttetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. (korm.r. 5. §.)

A jótállás semmissé válik:

1) A termék szállítása, be- és kirakodása során keletkezett hibák és sérülések.
2) A termék engedély nélküli szétszedésére, illetve újbóli összeszerelésére vonatkozó kísérletek.
3) A termék bevett és megszokott használati módjától eltérő használatból eredő hibák és sérülések.
4) A vis maior által okozott sérülések, beleértve többek között, de nem kizárólag, a tüzet, földrengést, villámcsapást és háborút.
5) A készülék a felhasználói útmutatónak nem megfelelő használatából, karbantartásából, kezeléséből, az elővigyázatosság hiányából eredő hibák.
6) A normál használatból eredő kopás, beleértve többek között, de nem kizárólag, a készülékházat és a töltőt.
7) Ha a termék a jótállási jegyen feltüntetett gyári száma nem egyezik meg a terméken feltüntetett gyári számmal.

Valamint ha a terméken található gyári szám vagy garanciális zár olvashatatlanná válása vagy eltávolítása esetén, vagy ha a számlát vagy a vásárlást igazoló dokumentumot a Vevő nem tudja bemutatni.

A jótállás nem vonatkozik a következőkre:

1) A gyár által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások (külső szennyeződésekből, pl. porosodásból)   javítása, illetve az ezekből adódó szükséges alkatrész cserék sem.

2) A külsérelmi nyomok a készülék burkolatán, illetve a kopás, nem tartozik a garanciális körbe.

3) A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás

Jótállási jegy

A termékekhez minden esetben hivatalos szervíz által kibcsátott garancijegy van mellékelve, mely megtalálható a garanciális kézikönyvben.

Jótállási ügyintézés

A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizbe kell beszállítani. Vidéki címről a szervíz Háztól-Házig szolgáltatás keretében gondoskodik abubás termék elszállításáról és javítás utáni visszaszállításról is. A Háztól-Házig szolgáltatást a Központi szervíz elérhetőségen lehet igényelni.

Jótállási igény érvényesítéséhez a gyártói garancia jegy és az értékesítési számla szükséges!

Javítási kérelmét a következő módokon jelentheti be:

- Telefon
- E-mail
- Személyesen a szervízben
 

Hívatalos szervíz információk

Cég: Flag Kft.
Székhely: 1083 Budapest, Práter u. 51.
Fax: (06-1) 210-2775
Telefonos elérhetőség: (06-1) 210-0344, (06-1) 210-2774
 
Nyitvatartás:
Hétfő : 9:00-16:30
Kedd : 9:00-16:30
Szerda : 9:00-17:30
Csütörtök : 9:00-16:30
Péntek : 9:00-15:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva