Vásároljon az alább felsorolt Brother tintatartályos készülékek közül, és 5 év garanciát adunk regisztrációt követően. Az akció és a regisztráció ideje: 2023.08.01 - 2023.12.31. A weboldalon történő regisztrációnak a megjelölt időszakban kell történnie.


A promócióban résztvevő készülékek

 

 

A PROMÓCIÓ FELTÉTELEI

1. KONDÍCIÓK

Az „5 év garancia" szolgáltatás alapkövetelménye, hogy minden karbantartási és szerviz tevékenység, a vásárolt termék Használati útmutatójában leírtaknak megfelelően kizárólag a Brother Magyarországi Kereskedelmi Képviselete hivatalos szakszervizében végezhető.

A Brother hivatalos szervizpartnerei:

 • Allintechnik Kft. 1119 Budapest, Etele út 59-61.
 • FixDirect Kft. 1033 Budapest, Huszti út. 34.

 

A termék megfelelő működése érdekében figyelembe kell venni a Használati útmutatóban leírtakat. A Brother felhatalmazott szervizszemélyzete csak azokat a károkat javítja, amelyekre a Brother szabványos jótállása vonatkozik. Az eszköz átlagos havi terhelése nem haladhatja meg 1 OOO oldalt. Továbbá a termékhez mindig eredeti Brother kellékanyagot kell használni. Ellenkező esetben az 5 év garancia szolgáltatáshoz való jogosultsága megszűnhet.


2. REGISZTRÁCIÓ

A Brother 5 év garancia szolgáltatásának feltételei a felhasználó számára

 1. A fent említett készülékek közül a Brother készülék vásárlása Magyarországon, hivatalos, magyarországi viszonteladón keresztül,
 2. A vásárlástól számított 60 napon belül ,,Felhasználói fiók" létrehozása és a termék regisztrálása a Brother webhelyén: https://www.brother.hu/support/warranty


A fenti feltételek teljesítése után a jótállási idő díjmentesen meghosszabbodik 2 évről 5 évre, a készülék vásárlás napjától számítva. Ez a kiegészítő szolgáltatás a Brother Central and Eastern Europe GmbH (a továbbiakban: "Brother") - címe: Pfarrgasse 58, 1230 Bécs, Ausztria, promóciós tevékenysége Magyarországon, amely regisztrációt követően, valamint a feltételekben meghatározott további követelmények teljesítése után érhető el. A kereskedelmi képviselet irodájának címe: 1117 Budapest, Budafoki út 209.


A Brother fenntartja a jogot arra, hogy szelektíven nyomon követhesse az 5 év garancia szolgáltatás keretében az eszközökre benyújtott igényeket. Ha megállapítást nyer, hogy a készülék regisztrációja nem felelt meg a Brother szabályzatában foglalt feltételeknek, a jótállási idő meghosszabbítása megtagadható, illetve a jótállási idő meghosszabbítása érvénytelennek minősül.


3. SZOLGÁLTATÁSOK

Az 5 év garancia szolgáltatás módosítja a Brother szabványos jótállási időtartamát az Ön termékére.
Az 5 év garancia szolgáltatás a Brother szabványos jótállása hatálya alá tartozó készülék gyártási hibájának javítására vonatkozik, a termék vásárlásától számított 5 éven belül. A Brother felelős a készülék azon hibáiért vagy nem megfelelő működéséért, amelyek a jelen feltételekben kifejezetten szerepelnek.

A Brother nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

A pénzügyi veszteségek, például a termelési leállás miatti kártérítés nem fizetendő.

A jelen feltételek hatálya alá nem tartozó szolgáltatások a következők: berendezések tisztítása, fogyóeszközök és alkatrészek, amelyek a normál használat során elhasználódnak. A Brother felhatalmazott szervizszemélyzete csak azokat a károkat javítja, amelyekre a Brother szabványos jótállása vonatkozik.


4. KIZÁRÁSOK

A következő alkatrészekre kifejezetten nem vonatkozik az 5 év garancia szolgáltatás:

 1. Fogyóeszközök;

 2. Nem a Brother által szállított szoftverfunkciók és egyéb funkciók;

 3. Rendszeres karbantartás és javítás vagy alkatrészcsere a használat közbeni normál kopás miatt;

 4. A készülék károsodása vagy a nyomtatási minőség romlása a nem Brother által ellenőrzött fogyóeszközök használatából eredően;

 5. A termék túlzott vagy nem megfelelő használatából eredő károk. A terméket a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kell használni;

 6. Bármilyen kár, amely a Brother által kiadott, a készülék típusára vonatkozó megfelelő karbantartási eljárásra vonatkozó utasítások be nem tartásából ered; az ajánlott havi terhelés megtalálható a www.brother.hu oldalon;

 7. A készülék üzembe helyezése vagy használata nem felel meg a felhasználási ország területén hatályos műszaki, biztonsági vagy jogi előírásoknak;

 8. Illetéktelen szervizszemélyzet vagy maga a felhasználó által végzett javításokból eredő károk;

 9. Nem megfelelő vagy nem megfelelő csomagolás miatti szállítási sérülés (javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást, és használja azt arra az esetre, ha a készüléket bármilyen okból szállítani kell);

 10. Véletlen károk, valamint villámcsapás, víz, tűz, nem megfelelő szellőzés vagy a Brother által nem befolyásolható tényezők által okozott károk.


5. KÖLTSÉGEK

Abban az esetben, ha a javítás szükségessé válik, a Brother vállalja a felmerülő költségeket, mint pl.: javítási munkálatok, alkatrészek, valamint a szállítást a Brother márkaszervizhez és a márkaszerviztől a garanciális szolgáltatás típusától függően.
A Brother nem vállal felelősséget és nem hozható összefüggésbe az ügyfélnél esetlegesen bekövetkezett üzletmenet megszakadásából vagy adatvesztésből származó károkért és az ügyféladatok szükséges helyreállításáért.


6. VÁSÁRLÓI IGÉNYEK ÉS AZ IGÉNYEK TELJESÍTÉSE

Az 5 év garancia szolgáltatás csak akkor igényelhető, ha a vásárlást igazoló nyugta vagy számla és a garanciajegy bemutatásra kerül.
Az 5 év garancia szolgáltatás a Brother által felajánlott promóciós szolgáltatás, mely a megjelölt és megvásárolt Brother termékre érvényes, amennyiben a 2. bekezdésben leírt feltételek teljesülnek.
Abban az esetben, ha a termék használata során a termék hamarabb eléri az élettartama végét, a garancia a termék élettartama végével megszűnik.


7. AZ 5 ÉV GARANCIA SZOLGÁLTATÁS ÁTRUHÁZHATÓSÁGA

Az 5 év garancia szolgáltatás át nem ruházható.


8. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az 5 év garancia szolgáltatás nem érinti a Vevőnek a hatályos jogszabályokból eredő jogait, és nem érinti a Vevőt az eladóval kötött adásvételi szerződésből eredő jogokat sem.


9. JOGI RENDELKEZÉSEK VITÁS ESETEKRE

A viták rendezésére felek az illetékes bíróság döntését fogadják el.


AZ 5 ÉV GARANCIA SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEINEK VÁLTOZÁSAI ÉS KIEGÉSZÍTÉSEI

A változtatásokat és kiegészítéseket írásban kell megtenni.
A Brother fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a promóció feltételeit.
Ezek a változtatások a Brother webhelyen való közzétételük napjától lépnek hatályba azzal a feltétellel, hogy a változások csak azon ügyfelek számára válnak érvényessé, akik a rendelkezések változását követően vásárolt készüléket regisztrálnak. A szabályok változásai semmilyen módon nem érintik azon vásárlók jogait, akik a terméket a szabályok módosítása előtt regisztrálták.