Általános Információk

A Gorenje Magyarország Kft. által forgalmazott (Gorenje és Mora márkajelzésű) háztartási nagygépekre (mosó, mosogató, szárító, hűtő, főző berendezések) vonatkozó jótállási idő 36 hónap (melyből a kötelező jótállási idő 12 hónap az önként vállalt, szerződéses jótállás 24 hónap), háztartási kisgépekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap (melyből a kötelező jótállási idő 12 hónap az önként vállalt, szerződéses jótállás 12 hónap). A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, szerződéses jótállás előfeltétele, hogy a készülék az üzembehelyezés helye szerinti megyére vonatkozóan a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizek egyike által kerüljön üzembehelyezésre. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 
- elemi kár, természeti csapás, törés 
- karbantartás hiány okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint 

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

Szervízek:

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Központi szerviz
Nagy háztartásigépek javítása kiszállással
Javítások Budapest és Pest Megyében 06-1-67-77-699 ugyfelszolgalat@gorenje.hu

Kisgép szervizek és alkatrész - boltok Budapesten:

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Szellemkép Bt. 1142. Budapest Erzsébet Királyné útja 45/D 06-1-242-22-74
06-1-388-27-28
info@szellemkepbt.hu
Rákóczi szerviz 1173 Budapest Pesti.u.237. 06-1-257-93-27 info@rakocziszerviz.hu
Gorenje Márkabolt 2045 Törökbálint Dulácska utca 1/b 06-23-511-813 markabolt@gorenje.hu
Orczy alkatrész bolt 1087 Budapest
1016 Budapest
Baross u.127
Hegyalja út 23
06-1-333-03-02 orczy@orczy.com
HTS Group Szerviz Kft. 1183 Budapest Gyömrői út 79-83 06-1-733-32-22
06-1-334-38-38
info@htsgroup.hu

BARANYA MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Eszkimo szerviz Kft. 7630 Pécs Mohácsi út 13. 06-72-525-490 eszkimo13@t-online.hu
V.A.Elektro Boys Kft. 7754 Bóly Hősök tere 13/c 06-69-369-289 elektroboys@boly.hu

BÁCS-KISKUN MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Belka Kft. 6000 Baja Jelky tér 1. 06-79-322-333 belkabaja@gmail.com
Centrum-szerviz 6400 Kiskunhalas Szilády Á. u. 6. 06-77-421-187 centrumszervizhalas@gmail.com
Frigo-matic kft. 6000 Kecskemét Szécheny-stny 5. 06-76-475-399
06-76-509-310
frigomatic@t-online.hu
Kárpáti-Bondor Kft. 6000 Kecskemét Sziget utca 2. 06-76-321-056
06-70-297-49-46
bondor@t-online.hu
Soltform Bt. 6320 Solt Vendéglő utca 1. 06-78-486-072 soltform@gmail.com
Wéber szerviz 6300 Kalocsa Petőfi u. 55. 06-78-563-100 weberszerviz@gmail.com

BÉKÉS MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Amper-Globe Service Kft. 5600 Békéscsaba Baross u. 7. 06-66-444-884 amperglobe@gmail.com
Optterm-Gázkészülékszerviz 5600 Békéscsaba Berényi u. 99. 06-66-441-146 info@optterm.hu

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Alk.Ker 2001 Bt. 3980 Sátoraljaújhely Árpád u. 7. 06-20-510-56-14 alk.ker.bt@gmail.com
Gelkalux Kft. 3400 Mezőkövesd Szent László tér 8. 06-49-311-027 gelkalux@t-online.hu
Stefán jav-ker kft 3700 Kazincbarcika Egressy u. 35. 06-48-512-255 stefanmc@stefanmc.hu
Trikolor Kft. 3531 Miskolc Füzes utca 40-42. 06-46-347-879 info@trikolor.hu

CSONGRÁD MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Copy Invest 2005 Kft. 6722 Szeged Gutenberg utca 3. 06-62-559-260 copyinvest@copyinvest.hu
Tyukász-szerviz 6640 Csongrád Kereszt u. 25. 06-63-570-480 tyukaszszerviz@gmail.com

FEJÉR MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Elektro reflex 8000 Székesfehérvár Széchenyi u.17. 06-22-504-600 elektroreflex1@t-online.hu
Rausch József 2422 Mezőfalva Vörösmarty u.79. 06-30-946-02-78 jozsefrausch@gmail.com

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
EM Elektromechanika Kft. 9023 Győr Török István u. 32/a 06-96-424-166 elektrom@wsi.huhiba@elektromechanika.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Nagy-szerviz 4029 Debrecen Kígyó u.19. 06-52-426-699 nagybt01@t-online.hu

HEVES MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Javít-lak Szerviz 2191 Bag Peres u. 19. 06-37-347-626 javitlak@invitel.hu
Kozik István 3390 Füzesabony Rákóczi u 8. 06-36-341-228 kozik.szerviz@t-online.hu

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Szolker-szerviz 1993 Kft. 5008 Szolnok Mátyás király u 2. 06-56-423-702 szolker@t-online.hu
Elektro-szerviz 5200 Törökszent-miklós Batthyány u. 109. 06-56-391-895 bela.kadar@t-online.hu

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Elektro-B kft 2890 Tata Újhegyi út 34. 06-34-487-123 info@elektro-b.hu
Hugl József 2890 Tata Ady endre út 9. 06-34-380-593 hugl.szerviz@outlook.hu
Elektro-B kft 2800 Tatabánya Vadász utca 30. 06-34-311-630 info@elektro-b.hu
Széher Lajos 2510 Dorog Bécsi u 4. 06-33-431-252 szeher@freemail.hu

NÓGRÁD MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Frigovill 2 kft 3104 Salgótarján Hősök út 20/c 06-32-441-235 frigovill2@digikabel.hu

PEST MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Központi szerviz Javítások Budapest és Pest Megyében 06-1-67-77-699 ugyfelszolgalat@gorenje.hu

SOMOGY MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Rotech szerviz Kft. 7400 Kaposvár Rákóczi tér 4. 06-82-412-030 info@rotech-szerviz.hu

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Techno-sat kft 4400 Nyíregyháza Damjanich u. 6. 06-42-504-432 info@technosat.hu

TOLNA MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Cs-Cs Szerviz 7200 Dombóvár Ady endre út 13. 06-74-464-750 csoszbel@tolna.net
Mikro 2001 kft. 7100 Szekszárd Pollack Mihály u. 24. 06-74-412-214 ugyfelpult@mikro2001.hu

VAS MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Elektra Gáspár kft 9700 Szombathely Akacs m u. 84. 06-94-311-000 elektragaspar@upcmail.hu
Garancia Kkt. 9900 Körmend Bem j u 4. 06-94-594-022 postmaster@garanciakkt1.t-online.hu
Szabszer Kft. 9600 Sárvár Nádasdy u. 134. 06-30-947-74-14 szabszer@varsat.net

VESZPRÉM MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Astra Center 82 Kft. 8200 Veszprém Harmat u.30 06-88-796-425 klisolan@gmail.com

ZALA MEGYE

Szerviz név Város Cím Telefonszám Email cím
Orczy Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg Batthyány út 10/b 06-92-312-657 szerviz.zalaegerszeg@orczy.com
1. A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, szerződéses jótállás előfeltétele, hogy a készülék az üzembehelyezés helye szerinti megyére vonatkozóan a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizek egyike által kerüljön üzembehelyezésre. Amennyiben nem szerződött szakszervizzel üzemelteti be a készüléket 1 év jótállást vállal a Gorenje Magyarország Kft. A beüzemelés téritésköteles.

2. Az elektromos készülékek üzembehelyezésénél is javasolt a szakszerviz közreműködését igénybe venni.

A jegyzék időközben változhat, így probléma esetén a +36-1-6777-699 telefonszámon (vagy az info@gorenje.hu E-mail címen) szíveskedjék tájékoztatást kérni.