Általános információk


A jótállás fogalmát a polgári törvénykönyv 248. §-a határozza meg. A jótállás lényege: annak időtartama alatt a kötelezett garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy az érintett termék kifogástalanul fog működni a jótállás ideje alatt. (Emiatt szokták a jótállást a mindennapokban garanciának is nevezni. A két kifejezés tartalma azonos.) Abban az esetben tehát, ha a fogyasztó jótállással kapcsolatos jogát kívánja igénybe venni, mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy hibás teljesítés történt-e vagy sem.

    • Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel és érvényes jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan kiállítása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal, az ÁFA törvény szerinti számlával vagy nyugtával rendelkezik.
    • A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be.

Hivatalos szerviz információk

Elérhetősége:

cím: 1118 Budapest, Villányi út 84.
Telefonszám: +36-30/9460-388
E-mai cím: markus.szerviz@gmail.com

Nyitvatartás:

Hétfő : 9:00-14:10
Kedd : 9:00-14:10
Szerda : 9:00-14:10
Csütörtök : 9:00-14:10
Péntek : 9:00-14:10
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva